DOBRE SŁOWO

Niedziela dzisiejsza promieniuje radością. Prorok Izajasz woła na wszystkie strony, aby naród się cieszył. Powodem tej radości jest pewność opieki Bożej, a znakiem tej opieki, jej symbolem - spokój i radość życia rodzinnego. Symbolem zaś szczęścia jest pokój. A Izajasz obiecuje pokój jak rzekę.

Pan Jezus rozsyła uczniów do wiosek i miast. Niosą oni radosną nowinę o odkupieniu. Zleca im misję, udziela przywilejów i duchowej mocy. Poucza, jak mają postąpić w konkretnych sytuacjach. Uczniowie wracają rozradowani, bo w imię Chrystusa dokonali wielkich dzieł. Pan Jezus zwraca im uwagę, że najgłębszą radością jest przynależność do grona wybranych. Święty Paweł błogosławi tych, którzy zawierzyli Chrystusowi ukrzyżowanemu. Zapewnia o pokoju i miłosierdziu Bożym. Sam otrzymał wiele łask, ale najbardziej chlubi się z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

 

 

Tajemnica pozostania młodym duchem, chociaż kalendarzowych lat niemiłosiernie przybywa, jest bardzo prosta:
trzeba mieć przed sobą wielkie zadanie i chcieć je doprowadzić do końca.

Josef von Ferenczy

 

 

złota myśl

Chrześcijanin, wzorem Apostołów, jest powołany do głoszenia Dobrej Nowiny. Każdy może to robić w najprostszy możliwych sposobów - świadectwem własnego życia. I chociaż może nas spotkać w związku z tym uznanie i podziw, to jednak częściej napotkamy trudności, brak zrozumienia i odrzucenie. I tak jak uznanie ze strony ludzi nie może być naszym celem, podobnie odrzucenie z ich strony nie może być dla nas powodem zniechęcenia. Jezus wskazuje na ostateczny cel naszych działań: "Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie". Możemy zostać odrzuceni, wykpieni i opuszczeni przez ludzi, ale nigdy przez Chrystusa.

 

 

 

Shalom

 

 

 

 

zwycięstwo
Zwycięstwem, które zwyciężyło świat,
jest nasza wiara.1J 5,4

Jak owce z wilkami

Kto sądzi, że prześladowanie chrześcijan było tylko tematem w pierwszych wiekach historii Kościoła, grubo się myli. Płonące kościoły i zabijani chrześcijanie w Indonezji, Indiach albo w Afryce są przygnębiającymi przykładami współczesnych czasów. W 2012 roku na całym świecie zostało zamordowanych kilkudziesięciu misjonarzy katolickich. Ponad połowa ich zginęła w Afryce, kilku w Azji, w Ameryce Łacińskiej i jeden w Europie. W ostatnich dziesięciu latach zostało zabitych na całym świecie prawie tysiąc misjonarzy.

 

 

 

Żniwo jest wielkie
Według najnowszych statystyk dwóch renomowanych religioznawców jeszcze 1,6 miliarda ludzi nigdy nie słyszało imienia Jezus Chrystus. Dalszych 1,4 miliarda pozostaje poza zasięgiem chrześcijańskiej Dobrej Nowiny. Mapa pokazuje kraje, w których wiara chrześcijańska jest najmniej obecna.