Proboszczowie

 

DuszpasterzeW dostępnych dokumentach można odnaleźć okonińskich proboszczów od 1615 r.

Ks. Jan Wieczorkowic – sprawował funkcję proboszcza w 1615 roku.

Ks. Paweł Januszewski – był proboszczem w 1647 roku.

Ks. Maciej Fijałkowski – był proboszczem w 1784 roku.

Ks. Ksawery Łyczkowski – proboszcz w 1800 roku.

Ks. Ksawery Rozciszewski – był proboszczem w latach 1810-32.

Ks. Mateusz Sieniawski – był proboszczem w latach 1832-1868. Urodził się w 1784 r., wyświęcony w 1809 r. Zmarł w 1868 r.

Ks. Jan Pankau – proboszcz w latach 1868-82. Urodził się 22 XII 1812 roku w Dąbrówce (pow. chojnicki), w rodzinie rolnika Macieja i Elżbiety Musoff. Uczęszczał do gimnazjum w Chojnicach od 1827 r. Egzamin dojrzałości złożył w 1836 r. Następnie studiował na uniwersytecie we Wrocławiu (wpis 5 XI 1836) i w Seminarium Duchownym w Pelplinie w latach 1838-40. Po zakończonej nauce w seminarium otrzymał święcenia kapłańskie 18 IV 1840 roku. Był wikariuszem w Świeciu, administratorem w Górznie, wikariuszem w Lubiszewie. Od 30 XI 1843 r. był proboszczem w Pokrzydowie, następnie w Jastrzębiu od 24 X 1844 r. W latach 1848-66 był Dziekanem dekanatu górznieńskiego i lidzbarskiego oraz inspektorem szkół ludowych. W 1859 r. założył Bractwo Trzeźwości. Proboszczem w Okoninie został 6 VIII 1868 r. Od tego czasu zaczął także pełnić obowiązki inspektora szkół. Posiadał Order Orła Czerwonego IV klasy. Zmarł w Okoninie 30 VI 1882 r.

Ks. Natanael Fritz – proboszcz w Okoninie w latach 1884-87. Urodził się 27 IX 1828 r. w Rzecznicy (pow. Człuchów). Pochodził z chłopskiej rodziny Michała i Anny Ziegenhagen. Uczył się w gimnazjum w Chojnicach. Egzamin dojrzałości zdał w 1850 r. Studia podjął na uniwersytecie we Wrocławiu, oraz od 1851 w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Wyświęcony na kapłana został 7 V 1854 r. Był wikarym w Świeciu i Wąbrzeźnie. Od 1859 r. zarządzał parafią w Gronowie. W Okoninie został proboszczem 19 VIII 1884 r. W latach 1886-87 pełnił funkcję Dziekana radzyńskiego. Zmarł na zapalenie płuc 19 III 1887 r.

Ks. Aleksander Rekowski –proboszcz w Okoninie w latach 1887-1908. Urodził się 15 VII 1847 r. w Borsku w pow. Chojnice. Pochodził z chłopskiej rodziny Wincentego i Anny Trzebiatowskiej. Naukę pobierał w gimnazjum chojnickim i wałeckim. Egzamin dojrzałości zdał po zakończonej nauce 1872 r. Następnie studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 VII 1876 r. W czasie Kulturkampfu był bez zajęcia. 15 III 1885 r. został wikariuszem w Lubawie. Proboszczem w Okoninie został  mianowany 30 VIII 1887 r. Funkcję te sprawował do roku 1908. Później pracował jako proboszcz w Pączewie. Był członkiem Towarzystwa naukowego Toruń w latach 18897-1915. Zmarł 4 VI 1921 r.

Ks. Jan Firyn – proboszcz parafii w Okoninie w latach 1908-1932. Urodził się 5 V 1870 r. w Wysokiej w pow. Starogard Gdański. Pochodził z licznej rodziny rolnika Józefa i Marianny z Biedków. Naukę pobierał w Collegium Marianum w Pelplinie (od 1882 r.) oraz w gimnazjum w Starogardzie. Egzamin dojrzałości zdał 1893 r. Po zakończonych studiach w Seminarium Duchownym w Pelplinie otrzymał święcenia kapłańskie 25 III 1897 r. Obowiązki wikariusza pełnił w Miłobądzu, Bożyszkowach, Osielsku, Zblewie, Bzowie, Brzeźnie Szlacheckim. Tam dzięki jego staraniom został powiększony i odnowiony drewniany kościół. W latach 1904-05 był administratorem w Lalkowach. Następnie pełnił funkcję wikariusza katedralnego w Pelplinie. Proboszczem w Okoninie został mianowany 23 IX 1908 r. Dzięki jego staraniom została zbudowana zakrystia oraz odnowione zostało wnętrze Kościoła.  Rozbudził życie religijne parafii zakładając Bractwo Serca Jezusowego 22 IX 1909 r. W 1920 r. liczyło ono aż 831 członków.  Należał do Towarzystwa Naukowego Toruń w latach 1897-1932. Był członkiem TCL w latach 1918-20 na powiat grudziądzki. Zmarł w Okoninie 22 XII 1932 r. Jest pochowany przy kościele w Okoninie.

Ks. Antoni Brodzki – proboszcz parafii Okonin w latach 1933-39. Urodził się 12 I 1885 r. w Łasinie (pow. grodziądzki) w rodzinie Tomasza i Kunegundy Górskiej. Egzamin dojrzałości zdał w Grudziądzu w 1906 r. Następnie studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 III 1910 r. W latach 191028 był członkiem Towarzystwa Naukowego Toruń. Wikariuszem był w parafiach Barłóżnie, Lubawie, Nowem, Piasecznie, Pieniążkowie i Gniewie. W latach 1923-31 był katechetą w Państwowym Gimnazjum Żeńskim w Tczewie. W 1930 r. został mu nadany tytuł Profesora, co świadczył o tym, że był doświadczonym i zasłużonym pedagogiem (tytuł ten nadawano w myśl ustawy z 1 VII 1926 r.). Następnie zrezygnował z pracy w szkolnictwie i został kuratusem w Borowym Młynie od 1932 r. 28 III 1933 r. został mianowany proboszczem w Okoninie. Pełnił też funkcje wizytatora nauki religii w szkołach podstawowych. Podczas największej akcji aresztowań duchowieństwa przeprowadzonej 15 X 1939 r. ks. Antoni Brodzki został aresztowany wraz z innymi księżmi: ks. Franciszkiem Podlaszewskim (proboszczem z Radzynia), ks. Pawłam Zielińskim (proboszczem z Rywałdu), ks. Janem Skwierczem (proboszczem z Gruty).  Ks. Antoni Brodzki wraz z innymi księżmi z powiatów chełmińskiego, gudziądzkiego i wąbrzeskiego przeszedł przez obóz internowania w Rywałdzie.  Po sześciu dniach został zwolniony wraz z ks. Janem Skwierczem. Jednak na przełomie X i XI 1939 r. został ponownie aresztowany.  „Księża z powiatów chełmińskiego, grudziądzkiego i wąbrzeskiego, którzy przeszli z reguły przez obóz internowania w Rywałdzie, a następnie więzienie w Grudziądzu bądź w Chełmnie byli przeważnie traceni w lesie rybienieckim pod wsią Klamry”.  Aresztowania księży z 15 października, następne z 27 października 1939 r., których ofiarą był także ks. Antoni Brodzki nie miał charakteru jednorazowo zorganizowanej akcji.  Ks. Antoni Brodzki został rozstrzelany w Klamrach w listopadzie 1939 r. wraz z 32 kapłanami powiatu grudziądzkiego, wąbrzeskiego i chełmińskiego.

Ks. Józef Koszałka – urodzony 2 stycznia 1910 r. w Nowejwsi, w parafii Stężyca, z rodziców Waleriana i Marty Piepiórka. Maturę zdał w 1930 r. w Kościerzynie. Studia teologiczne kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie w latach 1931 – 1935. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 15 czerwca 1935 r. Jako wikariusz pracował w parafiach Błędowo i Gruta. W parafii Słup pracował jako wikariusz kuratus. Od 1 VII 1945 r. do 1 VII 1946 r. pełnił funkcję administratora parafii Okonin. Był również administratorem w parafiach Linowo i Słup. Następnie został proboszczem w parafii Linowo, gdzie zmarł 14 stycznia 1970 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Ks. Walerian Kabattek – urodził się 2 czerwca 1906 r. w Głomsku, parafia Zakrzewo jako syn Mariana i Anny Kowalskiej. Gimnazjum klasyczne ukończył w Chojnicach zdając maturę w 1927 r. Studia teologiczne rozpoczął w 1927 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Biskupa Stanisłwa Wojciecha Okoniewskiego 19 grudnia 1931 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: Unisław, Stara Kiszewa, Grabowo Lubawskie, Pieniążkowo, Szczodrowo i Sianowo. Następnie jako administrator pracował w parafii Matarnia. Od 1 VII 1946 r. został mianowany jako wikariusz expozyt w Okoninie, zaś od 1952 r. jako administrator. 1VII 1965 r. przeszedł w stan spoczynku. Zaś od 12 XI 1965 r. piastował funkcję administratora w Lutowie. Zmarł 13 czerwca 1979 r. w szpitalu w Więcborku. Pochowany jest w rodzinnej parafii w Zakrzewie.

Ks. Jan Mieczkowski – urodził się 21 VII 1919 r. w New Britain, w stanie Conecticet, w USA. Tam też został ochrzczony. Był synem Józefa i Marii Klejbul. Szkołę podstawową ukończył w Szteklinie, zaś gimnazjum w Starogardzie Gdańskim w 1934 r. Następnie uczył się w Wilnie. W 1936 r. został przyjęty do Małego Seminarium św. Rodziny w Wieluniu. Tam też zdawał maturę w 1939 r. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie odbywał w latach 1945-1950. Święcenia kapłańskie przyjął  29 stycznia 1950 r. z rąk ks. biskupa Józefa Kowalskiego. Od 15 lutego 1950 r. był wikariuszem ekspozytem w Szynychu, zaś od 1959 r. w Kurkocinie. Od 1962 r. został administratorem kurkocińskiej parafii. Dnia 12 listopada 1965 r. mianowany administratorem w Okoninie. W stan spoczynku przeniesiony 28 lutego 1987 r.

Ks. Ryszard Osiński – urodził się 5 lipca 1940 r. w Toruniu jako syn Franciszka i Praksedy Zielińskiej. Liceum ogólnokształcące ukończył w Toruniu zdając maturę w roku 1958. Następnie podjął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego 17 maja 1864 r. Proboszczem w Okoninie został mianowany w 1987 r. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym w Jarantowicach w 1997 r.

Ks. Alfons Strala – urodził się 15 X 1932 r. w Gdańsku, jako syn Ludwika i Marty Kolka. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Collegium Marianum, gdzie w 1954 r.uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego 12 lipca 1959 r. Pracę duszpasterską jako wikariusz prowadził w parafiach Rogóżno Pomorskie, Grudziądz i Radzyń Chełmiński. 25 X 1965 r. został mianowany proboszczem w Szczepankach. Następnie jako proboszcz pracował w parafiach Jabłonowo Pomorskie i Górale. W roku 1997 został proboszczem w Okoninie. 31 lipca 2004 r. przeszedł w stan spoczynku.

Ks. Marek Wysiecki – urodził się 20 lutego 1961 r. w Kościerzynie jako syn Edmunda i Eugenii Schroeder. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończy w Gdyni. Maturę zdał w roku 1980 w Gdyni. Następnie rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Świecenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. biskupa Mariana Przykuckiego 17 maja 1986 r. Jako wikariusz pracował w Golubiu-Dobrzyniu, Nowym Mieście Lubawskim, Wąbrzeźnie i Grodzicznie. W 1993 r. został mianowany Dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Hartowcu, z zadaniem równoczesnego tworzenia tam nowej parafii. Proboszczem nowoutworzonej parafii w Hartowcu został 3 maja 1994 r. 1 sierpnia 2004 r. został mianowany proboszczem parafii św. Kosmy i Damiana w Okoninie.