Inwestycje

 

Wykaz prac przeprowadzonych przy kościele w Okoninie w okresie ostatnich 10 lat

 

 

 L.p.

zakres przeprowadzonych prac

poniesione nakłady w zł

uzyskane środki (wysokość, źródło i wskazanie prac na które zostały przeznaczone) w zł

1

2007 - prace konserwatorskie przy bocznym ołtarzu Przemienienia Pańskiego

 

 

42. 076

 

 

 

12.000 zł.(refundacja poniesionych kosztów z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków)

6.000 zł. (dotacja Urzędu Gminy Gruta)

3.000 zł (dotacja Urzędu Powiatowego w Grudziądzu)

Zapłata za wykonany zakres prac

2

2008 – pierwszy etap prac przy manierystycznej ambonie z pocz. XVII w.

 

60. 000

30. 000 zł WKZ Toruń

30 000 środki własne

Zapłata za wykonany zakres prac

3

2009 – drugi etap prac przy manierystycznej ambonie z pocz. XVII w.

 

30. 000

15. 000 zł WKZ Toruń

15.000 środki własne

Zapłata za wykonany zakres prac

4

2010 Konserwacja manierystycznej chrzcielnicy z pocz. XVII w.

 

37.500

30. 000 Urząd Marszałkowski Toruń

7.500 środki własne

Zapłata za wykonany zakres prac

5.

2010 – malowanie wnętrza kościoła

 

19.500

4.500 UG Gruta

15.000 środki własne

Zapłata za wykonany zakres prac

6.

2011 -Prace przy manierystycznym ołtarzu głównym

39 600 zł

1.980 zł – Środki z budżetu Województwa

25.740 zł- Środki z dotacji Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny)

11.880 środki własne

Zapłata za wykonany zakres prac

 

7.

2011Remont dachu – I etap remont wieży

 

63 600 zł

3.180zł – Środki z budżetu Województwa

41.340 zł- Środki z dotacji Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny)

15. 000 zł – Środki od WKZ Toruń.

4 .080 środki własne

Zapłata za wykonany zakres prac

 

8

2012Remont dachu – II etap

wraz z pracami przy elewacji wschodniej

 

 

 

 

 

431. 965,17

377.969,52 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20.000 WKZ Toruń

21.875,00 środki własne

Zapłata za wykonany zakres prac

 

 

9

2012 - Prace przy elewacji zachodniej I etap

142.857,14

92.857,14 Środki z dotacji Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny)

7.142,86 – Środki z budżetu Województwa

20 000 – UG Gruta

22.857,14 środki własne

Zapłata za wykonany zakres prac

 

10

2012 - Prace konserwatorskie przy manierystycznym ołtarzu głównym – II etap

71.428,57

46.428,57 Środki z dotacji Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny)

3.571,43 – Środki z budżetu Województwa

21.428,57 środki własne

Zapłata za wykonany zakres prac

 

 

11

2013 - Prace przy feretronie Matki Boskiej

30.303,03

303,03 środki z budżetu woj. kuj - pom.
19.696,97 RPO

12

2013 - Prace przy elewacji zachodniej - dokończenie oraz prace przy kruchtach i zakrystii

77.272,73

772,73 środki z budżetu woj. kuj - pom.
50.227,27 RPO
10.000 WKZ
16.064 UG Gruta

13

2013

 

 

 

 

 

 

OGÓLEM

1 046102,64

-

 

 

ROK 2014

l.p.

Rodzaj kosztów

i sposób ich kalkulacji

Koszt całkowity

(w zł)

finansowanie

1

2

3

5

1

Prace konserwatorskie przy elewacji południowej

60 606,06

20 606,06 Środki własne

40 000,00 Marszałek

2

Prace konserwatorskie przy wieży

235 000,00

200 000,00 Ministerstwo Kultury

10 000,00 WKZ

25 000,00 środki własne

 

OGÓŁEM

295 606,06

 

 

 

ROK 2015

l.p.

Rodzaj kosztów

i sposób ich kalkulacji

Koszt całkowity

(w zł)

finansowanie

1

2

3

5

1

Prace konserwatorskie przy elewacji północnej – I etap

42 857,14

12 857,14 Środki własne

30 000,00 Marszałek

2

Prace konserwatorskie przy wieży

115 944,00

85 944,00 Ministerstwo Kultury

15 000,00 WKZ

15 000,00 środki własne

 

OGÓŁEM

158 801,14

 

 

 

ROK 2016

l.p.

Rodzaj kosztów

i sposób ich kalkulacji

Koszt całkowity

(w zł)

finansowanie

1

2 3

5

1

Prace konserwatorskie przy elewacji północnej (kontynuacja) 120 000,00

15 000,00 Środki własne

100 000,00 Ministerstwo Kultury

5 000,00 Gmina Gruta

 

OGÓŁEM

120 000,00  

 

 

OGÓLNA WARTOŚĆ PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH
w latach 2007 - 2016: 1 620 509,84

 

 

ROK 2017

Dokonano wymiany starych, bardzo zniszczonych ławek w kościele na nowe za sumę 35 000 zł.