Św. Kosma i Św. Damian,

 

Św. Kosma i Św. Damian, bracia bliźniacy, lekarze, męczennicy. Pochodzili z Arabii. Leczyli nie oczekując zapłaty.

Według najstarszych podań bracia z Arabii udali się do Syrii, a potem do Cylicji w Małej Azji, by doskonalić się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali w Egei, w mieście Cylicji. Okazywali szczególną dobroć wobec ubogich, gdyż leczyli ich darmo. Kiedy wybuchło prześladowanie za panowania Dioklecjana, obaj bracia jako chrześcijanie zostali aresztowani przez Lizjasza – namiestnika Cylicji. Kiedy torturami nie zdołano ich zmusić do wyparcia się wiary, ścięto ich mieczem. Św. Kosma i Damian ponieśli śmierć męczeńską w Kyrrhos, w Syrii ok. 303-305r. Ku ich czci wystawiono wspaniałą bazylikę, była miejscem licznych pielgrzymek z całej okolicy. Stąd kult ich rozszedł się po całym Kościele – tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie.

 

Św. Kosma i Św. Damian