WARTO PRZECZYTAĆ

Jak nie stracić wiary? Co mam robić, jak się nie bać o to, że Boga może nie być?

Paweł Rakowski SJ

(czytaj więcej) – link do http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/116/n/12766

 

Biblia

1. Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie.

2. Została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów.

3. Przeczytanie całej Biblii na głos może zająć osobie czytającej w przeciętnym tempie około 100 godzin.

4. Zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersety i ponad milion słów, a najczęściej padającym w Biblii jest słowo “Pan”.

5. Najdłuższe słowo to Maher-Szalal-Chasz-Baz – to imię drugiego syna Izajasza. Tłumaczy się je jako “Rychły-Łup-Bliska-Zdobycz”.

6. Pierwszy Psalm znajduje się w 2 Księdze Samuela 1,19-27, jest to lament Dawida nad Saulem i jego synem Jonatanem.

7. Zarówno największy jak i najmniejszy rozdział w Biblii znajduje się w księdze Psalmów – najkrótszym jest Psalm 117 – ma dwa wersety, Psalm 119 jest najdłuższym rozdziałem.

8. Najmniejszą księgą jest 2 List św. Jana, a największą – Psalmy. Ta księga ma 150 rozdziałów.

9. Najdłuższy werset w Biblii to Est 8,9, a najkrótszy to J 11, 35 – „Jezus zapłakał”.

10. Rozdział, który jest w centrum Biblii, to Psalm 118.

11. Zwrot “Nie lękajcie się” pojawia się w Piśmie Świętym 365 razy.

12. Księga Izajasza jest jak mała Biblia: ma 66 rozdziałów, pierwsze 39 piszą o przeszłości (tyle ksiąg ma Stary Testament w kanonie hebrajskim), a pozostałe 27 to obietnice dotyczące przyszłości.

13. Cała Biblia została napisana w okresie obejmującym ponad 1500 lat.

14. W zbiorach Muzeum w Pelplinie znajduje się oryginalna, jedna z niewielu Biblii wydrukowanych jako pierwsze drukowane księgi w historii świata pomiędzy rokiem 1452 a 1455

15. W bibliotece uniwersyteckiej w Getyndze (Niemcy) jest Biblia, która została napisana na 470 liściach palmowych.

 

świadectwa

Różaniec, który uratował pradziadka

Jarosław Derewecki z Tych


Tekst pochodzi z Miesiecznika
Formacji Różańcowej "Różaniec"

 

(czytaj więcej ) link https://prasa.wiara.pl/doc/455663.Rozaniec-ktory-uratowal-pradziadka

 

artykuły

Przyjdz do mojego Pana Boga

Kazimierz Wójt SJ

(czytaj więcej) http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/articles/52/n/54

 

Polecane strony (LINKI)

Modlitwa brewiarzowa

https://brewiarz.pl/

 
Kalendarz świąt

https://www.kalendarzswiat.pl/


Radio Watykańskie

https://www.vaticannews.va/pl.html

 

Radio Maryja

www.radiomaryja.pl/


Kalendarz liturgiczny

https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia

 
Katolik

https://m.katolik.pl/


Niedziela

https://www.niedziela.pl/


Pielgrzym

pielgrzym.pelplin.pl/


stacja7

https://stacja7.pl/

 


Rozmawiamy o wierze

http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/